Ons span

Johan Kriek

Direkteur

 

B.Proc (SA) LLM (UP) Dip.Insol(UP)

 

 • Hooggeregshof Litigasie

 • Insolvensiereg

 • Padongelukfondseise

 • Mediese nalatigheid 

 • Kontraktereg

 • Trustreg

 • Algemene Regswerk

Péter Wassenaar

Direkteur

LLB (UP)

 

 • Hooggeregshof Litigasie

 • Maatskappyereg

 • Kontraktereg

 • Nasionale Kredietwet

 • Verbruikerswetgewing

 • Besigheidsontwikkeling

 • Algemene Regswerk

Tertia Wassenaar

Prokureur

LLB (NWU PUK)

 

 • Hooggeregshof Litigasie

 • Familiereg

 • Padongelukfondseise

 • Landdroshof Litigasie

 • Aktes en Eiendomsoordragte

 • Invorderings

 • Boedels en Testamente

 • Algemene Regswerk