top of page

Dienste

Wat ons doen

Kriek Wassenaar & Venter Ing staan bekend as ‘n algemene konsultasiefirma wat hul kliënte in byna alle regsvelde kan adviseer.  Hier is 'n verkorte lys van regsvelde waarin Kriek Wassenaar & Venter Ing op 'n gereelde basis kliënte bystaan

Regsvelde

KOMMERSIEEL 

 • Maatskappyereg

 • Maatskappystrukturering en -oprigting

 • Kommersiële ooreenkomste

 • Konsessie ooreenkomste

 • Algemene kontrakte

 • Direksie dispute

 • Kommersiële litigasie

 • Trusts

 • Wetsvoldoening 

 • Algemene kommersiële advies

LITIGASIE

 • Hooggeregshof litigasie

 • Landdroshof litigasie

 • Padongelukfondseise

 • Mediese nalatigheid

 • Aanranding / Onregmatige arres

 • Siviele sake

 • Deliktuele eise

 • Kontraktuele sake

 • Versekeringseise

 • Skuldinvordering

 • Familiereg

 • Onderhoud

 • Dringende aansoeke

 • Algemene litigasie 

ALGEMEEN

 • Aktevervaardiging 

 • Boedels

 • Testamente

 • Verhurings 

 • Voorhuwelikse voorwaardekontrakte 

bottom of page